Lương thực hằng ngày (Tập 1)

Giá:41,000

• Tác giả: Anthony J. Paone, SJ

• Dịch giả: Lm. JM. Vianney Trần Vũ Hoàng Chương

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 272

Còn hàng