Lịch tường N00518342

Giá:Liên hệ

• Kích thước: 25 x 63 cm

• 7 tờ