Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam

Giá:400,000

• Tác giả: Trương Bá Cần

Hình Thức: SÁCH CỔ

• NXB: Tôn Giáo Hà Nội

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 17 x 25.5 cm

• Số trang: Bộ 2 tập

• Năm xuất bản: 2008

Còn hàng