Lá cờ tòa thánh cầm tay

Giá:12,000

  1. Lá cờ :
    • Chất liệu lá cờ : Bằng vải in 2 mặt rõ nét.
    • Kích thước 1 lá cờ : 14x21cm
  2. Cán cờ (tay cầm):
    • Chiều dài tay cầm : Khoảng 30cm
    • Chất liệu tay cầm : Bằng nhựa rỗng, màu trắng và có độ cong.