Huấn luyện thừa tác viên công bố lời Chúa

Giá:16,000

• Tác giả: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14,5 x 20.5 cm

• Số trang: 84

• Năm xuất bản: 2006

Còn hàng