Tượng thánh giuse bằng đồng

Giá:4,730,000

• Kích thước: 40cm

• Chất liệu: Đồng đúc