Huấn thị: Cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ…

20,000

• Chuyển ngữ: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn và Nhóm Dịch Thuật HĐGMVN

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 103

• Năm xuất bản: 12/2020

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt