Công đồng Vaticannô II

150,000

• Dịch giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14 x 20.5 cm

• Số trang: 1043

• NXB: 2016

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt