Đức Mẹ

Giá:1,300,000

• Kích thước: 50cm

• Chất liệu: tượng điêu khắc trên gỗ