Tượng Đức Mẹ La Vang (30cm)

Giá:870,000

• Chất liệu: Gỗ Pomu

• Kích cỡ: 30cm