Đức Mẹ để xe

Giá:53,000

∗ Chất liệu: Sứ

∗ Kích thước: 9cm