Giá đọc sách đứng

Giá:1,200,000

• Chất liệu: Inox

• Cao 150cm