Đèn dầu màu

Giá:135,000

• Chất liệu: Thủy tinh màu

• Kích thước: 23cm