Đèn dầu lọ

Giá:132,000

• Chất liệu: Thủy tinh màu

• Kích thước: 20cm