Bộ chân đèn cao

Giá:3,500,000

• Kích thước: 30cm

• Chất liệu: Đồng đúc