Bình xông hương 3 cạnh

Giá:910,000

• Chất liệu: bằng đồng