Khăn trùm bình Ciboire

Giá:60,000

∗ Chất liệu: Vải siêu xốp