Đền thờ huyền nhiệm của Thiên Chúa

Giá:55,000

• Tác giả: Thánh Stanislao6 Giêsu Maria Papczynski

• Chuyển ngữ: Dòng Linh Mục Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Miền Việt Nam

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20.5 cm

• NXB: Đồng Nai

• Số trang: 202

• Năm xuất bản: 11/2023

Còn hàng