Dầu đèn không khói thắp đèn thờ – Màu vàng

Giá:75,000

• Dung tích bình 2 lít (thực 1,8 lít)