Củi cho lửa thiêng – 70 Bài tập cầu nguyện với con tim

Giá:49,000

• Tác giả: RAMON MARIA LUZA BAUTISTA, SJ

• Chuyển ngữ: Giang Trung Kiên, SJ và nhóm P.X

• NXB: Đồng Nai

• Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 215

• Năm xuất bản: 08/2023

Còn hàng