0 out of 5

Thánh Biển Đức người đã tin

27,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 164  
0 out of 5

Thánh Biển Đức và đời sống đan tu

30,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157  
0 out of 5

Bước vào đời sống hôn nhân

20,000 
• Tác giả: John L. Thomas • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2007
0 out of 5

Hạnh tích các thánh tử đạo Việt Nam theo phụng vụ

75,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Sài gòn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 472  
0 out of 5

Hướng dẫn đại cương về việc dạy giáo lý

22,000 
• Tác giả: Thánh Bộ Giáo Sĩ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:292 • Năm xuất bản: 1997
0 out of 5

Nhiều người được gọi

22,000 
• Tác giả: Scott Hahn • Dịch giả: Lm. Fx. Phạm Đình Phước • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 139 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Giáo dục nhân bản

14,000 
• Tác giả: Lm. Francois Viet • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 18.5 cm • Số trang: 128 • Năm xuất bản: 2002
0 out of 5

Cầu nguyện với mẹ Têrêsa

18,000 
• Tác giả: Jean-Pierre, Dubois-Dumée • Chuyển dịch: Nt Nguyễn Thị Chung • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157 • Năm xuất bản: 1997
0 out of 5

Tu luật rạng rỡ nụ cười

25,000 
• Tác giả: Soeur Metilde • Chuyển dịch: Nữ Biển Đức • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang:145 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Cầu nguyện và tính tình

30,000 
• Tác giả: Chester P. Michael và Mrie Christian Norrisey • Chuyển dịch : Vinh Sơn Nguyễn Văn Định • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Vị ẩn sĩ khôn ngoan

30,000 
• Tác giả: Ebba De Pauli • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 183  
0 out of 5

Các đường lối phúc âm hóa truyền thông để loan báo Tin mừng

50,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Nắng chiều tàn tạ

38,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 183 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Trong vùng nắng

45,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sỏi đá nở hoa

40,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hoa tươi trong vùng cát

42,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 212 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tôi tìm đường về nhà

30,000 
• Tác giả: HENRI NOUWEN • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 140 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sống đẹp hơn: Mười bảy quy tắc

30,000 
• Tác giả: OGMANDINO • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 134 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Cuộc mạo hiểm hôn nhân Kitô hữu

50,000 
• Tác giả: BERNADETTE & BERNARD CHOVELON • Dịch giả: Nguyễn Kiều Nhi & Nguyễn Hồng Giáp • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chầu Mình Thánh bên Chúa Giêsu Thánh Thể

50,000 
• Tác giả: Lm. Phạm Đình Ái • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
Loading...