0 out of 5

Còn một niềm tin

23,000 
• Tác giả: Song Nguyễn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 188 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Bài giảng hôn phối

Hết Hàng
• Tác giả: Lm Joseph Tương Giao • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Thánh thể: Bí tích của niềm hy vọng

45,000 
• Tác giả: Lm Vũ Chí Hỷ & Lm Nguyễn Đức Thông • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 292 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Giải thích giáo luật T5: Tài sản chế tài tố tụng

64,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 397 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Giải thích giáo luật T4: Nhiệm vụ giảng dạy…

88,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 547 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Giải thích giáo luật T3: Dân Thiên Chúa

85,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 531 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Giải thích giáo luật T2: Dân Thiên Chúa

60,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 371 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Giải thích giáo luật T1: Nhập môn giáo luật

50,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 283 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Trăng rằm trên phố núi

35,000 
• Tác giả: Lm Nguyễn Đức Thông • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 242 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 12: Các nhân đức Kitô giáo

56,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 383 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 11: Thần học đức tin

55,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 363 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 10: Cử hành bí tích tình yêu

58,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 390 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 9: Bí tích tình yêu

56,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 354 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 8: Nhân sinh quan Kitô giáo

63,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 434 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 7: Cầu nguyện Kitô giáo

60,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 426 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 6: Những hình thức tu trì Kitô giáo

69,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 490 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 5: Truyền thống tâm linh trong các giáo hội đông phương

68,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 482 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 4: Chiều kích huyền bí trong các tôn giáo

64,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 454 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 3: Thần học về đời sống tâm linh Kitô giáo

65,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 498 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Đời sống tâm linh tập 2: Những đường hướng linh đạo nổi bật trong lịch sử Kitô giáo

63,000 
• Tác giả: Phan Tấn Thành, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 480 • Năm xuất bản: 2015
Loading...