Chuỗi thạch anh tuyết

Giá:110,000

∗ Kích thước: 8ly