Dây chuyền thánh giá

Giá:267,000

• Chất liệu: Inox

• Kích thước hạt bi: 4ly