Chuỗi thạch anh

Giá:600,000

∗ Chất liệu: Thạch anh màu dâu