Chuỗi gỗ dâu rừng

Giá:195,000

∗ Chât liệu: Gỗ dâu rừng

∗ Kích thước: 6ly