Chuỗi đeo tay đá mặt trời

Giá:600,000

• Chất liệu: Đá mặt trời

• Kích cỡ: 10ly