Chuỗi đá thạch anh lưu linh

Giá:610,000

Chất liệu: Đá lưu linh

Kích thước: 10ly