Chuỗi đá mắt hổ

Giá:347,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ

∗ Kích thước: 16ly