Chuỗi 50 hạt Super Sevent

Giá:560,000

• Chất liệu: Đá Surpesevent

• Kích cỡ: 4ly