Chuỗi 50 hạt phalê

235,000

• Chất liệu: Phalê đen

• Kích cỡ: 4ly

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt