Chuỗi 50 hạt phalê thạch anh

860,000

• Chất liệu: Phalê thạch anh

• Kích cỡ: 6ly

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt