Chuỗi 50 hạt ốc xà cừ trắng

800,000

• Chất liệu: Ốc xà cừ trắng

• Kích thước: 8ly

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt