Chuỗi 50 hạt mã não

415,000

• Chất liệu: Mã não xanh

• Kích cỡ: 6ly

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ sách giáo lý và kinh thánh)
  • mới đặt mua sản phẩm