Chuỗi 50 hạt gỗ hóa đá

Giá:410,000

• Chất liệu: Gỗ hóa đá

• Kích cỡ: 4ly