Chuỗi 50 hạt Ganat

600,000

• Chất liệu: Đá Ganat

• Kích cỡ: 6ly

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt