Chuỗi Topaz đỏ giác

Giá:480,000

∗ Chất liệu: đá Topaz đỏ giác

∗ Kích thước: