Chuỗi thạch anh tím

Giá:600,000

• Kích thước: 6ly