Chuỗi 50 gỗ dâu rừng

Giá:238,000

∗ Chất liệu: Gỗ dâu rừng

∗ Kích thước: 6ly