Chuỗi đeo tay thạch anh

Giá:667,000

• Kích thước: 9ly