Chuỗi đeo tay ngọc trai

Giá:500,000

• Kích thước: 10ly