Chuỗi đá San hô hóa thạch

Giá:667,000

• Kích thước: 6ly