Chuỗi đá mắt hổ

Giá:320,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ

∗ Kích thước: 14ly