Chuỗi đá Aquamarine

Giá:335,000

∗ Chất liệu: đá Aquamarine

∗  Kích cỡ: 10 ly