Chuỗi 10 bạc ngọc trai

Giá:840,000

∗ Chất liệu: Ngọc trai, bạc

∗ Kích cỡ: 10ly