Chuỗi 50-Hematite 8ly-thắt dây

Giá:660,000

• Chất liệu: Hematite

• Kích cỡ: 8ly