Chuỗi 50 hạt phalê thạch anh

Giá:860,000

• Chất liệu: Phalê thạch anh

• Kích cỡ: 6ly