Chuỗi 50 hạt ốc xà cừ trắng

Giá:800,000

• Chất liệu: Ốc xà cừ trắng

• Kích thước: 8ly