Chuỗi 50 hạt mã não

Giá:415,000

• Chất liệu: Mã não xanh

• Kích cỡ: 6ly