Chuỗi 50 – Đá Agate 8ly – thắt dây

Giá:795,000

• Chất liệu: Đá Agate

• Kích cỡ: 8ly